Firemní kurzy

Kurzy probíhají v prostorách školy v centru Dobříše nebo na základě požadavku klienta přímo ve firmě. Výuka je možná v průběhu celého dne (7.00 – 20.30), po dohodě také během letních prázdnin.

Kurzy jsou individuální nebo skupinové, připravené dle přání a potřeb studentů, kteří před začátkem kurzu absolvují vstupní (ústní i písemný) test a podle výsledků jsou zařazeni do příslušného kurzu vhodné jazykové úrovně. Dle přání studentů zvolíme také učebnici a osnovu kurzu.

Během kurzu provádíme pravidelné testování dosažených znalostí zaměstnanců a výsledky poskytujeme vedení firmy.

Při výuce nepoužíváme pouze učebnici, ale i další doplňkové materiály, aby se studenti naučili v cizím jazyce rychle reagovat a myslet, diskutuje se na různá témata. Jedním z hlavních cílů výuky je naučit studenty mluvit a myslet v cizím jazyce a zbavit je ostychu se v cizím jazyce vyjádřit.