Kurzy pro děti

– v odpoledních hodinách
– 1 x 45 minut týdně
– 2 x 45 minut týdně
– pro děti od 6ti let (od 1. třídy základní školy)
– kurzy i pro děti s poruchami učení

Pro malé studenty máme připravené učebnice plné obrázků, které jim pomáhají zapamatovat si slovní zásobu. Děti se učí hravou formou pomocí písniček, básniček, různých soutěží, poslechem cizojazyčného textu a zpětným opakováním. Na místo diktátů ty nejmenší děti malují. Důležité je v dětech probudit chuť do dalšího učení a odstranit bariéru mezi dvěma odlišnými jazyky. Od prvních hodin mluvíme na děti cizím jazykem.

Máme je rádi a chválíme je 🙂