Úplný začátečník

Tento kurz je pro všechny, kteří s cizím jazykem začínají. Zde se naučíte nejzákladnější gramatiku (časování sloves, množné číslo, zájmena, základní předložky, základní způsobová slovesa).

Na konci kurzu již budete mluvit ve velmi krátkých větách v přítomném čase a budete používat základní fráze. Budete schopni začít s četbou zjednodušených textů určených pro začátečníky.