Mírně pokročilý

Na začátku úrovně 
Tento kurz je pro studenty se znalostí 1000 až 1500 slov (aktivnější jazyk s bohatší slovní zásobou), kteří ovládají 3 základní gramatické časy – přítomný, budoucí a minulý, nepravidelná slovesa, znají předpřítomný čas, stupňování příd. jmen a příslovcí, řadové číslovky, počitatelná a nepočitatelná podst. jména. Dokážete bez problémů hovořit o běžných tématech ze života (rodina, práce, volný čas, orientace ve městě, telefonování, nakupování, …), přečtete text upravený pro úroveň 2, ve kterém jsou použity všechny základní časy.

Na konci úrovně
Během kurzu si zopakujete všechny základní časy s využitím bohatší slovní zásoby. Seznámíte se s podmínkovými větami, činným a trpným rodem, časovou sousledností a předminulým časem. Na konci této úrovně budete souvisle hovořit na různá témata. Budete schopni se orientovat v náročnějším i odbornějším textu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *