Proč si nás vybrat?

Každému studentovi jazykových kurzů zaručujeme spokojenost a poctivý přístup. Naše nabídka výuka je vhodná, jak pro jednotlivce, tak i pro velkou společnost. Stačí si jen vybrat Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny a španělštiny.

PODROBNOSTI

Kurzy pro děti

– v odpoledních hodinách
– 1 x 45 minut týdně
– 2 x 45 minut týdně
– pro děti od 6ti let (od 1. třídy základní školy)
– kurzy i pro děti s poruchami učení

Pro malé studenty máme připravené učebnice plné obrázků, které jim pomáhají zapamatovat si slovní zásobu. Děti se učí hravou formou pomocí písniček, básniček, různých soutěží, poslechem cizojazyčného textu a zpětným opakováním. Na místo diktátů ty nejmenší děti malují. Důležité je v dětech probudit chuť do dalšího učení a odstranit bariéru mezi dvěma odlišnými jazyky. Od prvních hodin mluvíme na děti cizím jazykem. Používané učebnice najdete v sekci učebnice.

Máme je rádi a chválíme je 🙂

Kurzy pro dospělé

– 1 x 60 minut týdně
– 2 x 60 minut týdně
– 1 x 90 minut týdně

– v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách
– jazykové kurzy ve všech úrovních (od začátečníků až po pokročilé)
– možnost vzdělávat se i o prázdninách (víkendové a intenzivní kurzy)
– skupinová výuka (4-8 studentů), po dohodě možnost individuální přípravy
– příprava ke zkouškám (maturita, státní zkoušky, FCE, …)

Jste úplní začátečníci a máte strach začít? Stále začínáte, nebo jste se kdysi učili a nevíte kde navázat? Chybí Vám konverzace? Rádi byste se připravili ke zkouškám? Každému z Vás můžeme nabídnout ten správný kurz.

Jsme laskaví a chválíme Vás 🙂

Firemní kurzy

Kurzy probíhají v prostorách školy v centru Dobříše nebo na základě požadavku klienta přímo ve firmě. Výuka je možná v průběhu celého dne (7.00 – 20.30), po dohodě také během letních prázdnin.

Kurzy jsou individuální nebo skupinové, připravené dle přání a potřeb studentů, kteří před začátkem kurzu absolvují vstupní (ústní i písemný) test a podle výsledků jsou zařazeni do příslušného kurzu vhodné jazykové úrovně. Dle přání studentů zvolíme také učebnici a osnovu kurzu.

Během kurzu provádíme pravidelné testování dosažených znalostí zaměstnanců a výsledky poskytujeme vedení firmy.

Při výuce nepoužíváme pouze učebnici, ale i další doplňkové materiály, aby se studenti naučili v cizím jazyce rychle reagovat a myslet, diskutuje se na různá témata. Jedním z hlavních cílů výuky je naučit studenty mluvit a myslet v cizím jazyce a zbavit je ostychu se v cizím jazyce vyjádřit.

Termíny kurzů

Termíny a rozvrh skupinových kurzů  nejsou k dispozici, protože se vždy domlouvají začátkem září, dle možností učitele i studentů, dle školních rozvrhů dětí.

Kurzy ve školním roce 2022-2023

Pokud máte zájem, kontaktujte nás již koncem srpna nebo i dříve. Máme omezený počet míst. Zápis se uskuteční začátkem září od 1.9.2022 do 6.9.2022 od 14h do 16,30h osobně ve škole nebo emailem, telefonicky. Kurzy začínají 12.9.2022.

Rezervace