Proč si nás vybrat?

Každému studentovi jazykových kurzů zaručujeme spokojenost a poctivý přístup. Naše nabídka výuka je vhodná, jak pro jednotlivce, tak i pro velkou společnost. Stačí si jen vybrat Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny a španělštiny.

PODROBNOSTI

Kurzy pro děti

– v odpoledních hodinách
– 1 x 45 minut týdně
– 2 x 45 minut týdně
– pro děti od 6ti let (od 1. třídy základní školy)
– kurzy i pro děti s poruchami učení

Pro malé studenty máme připravené učebnice plné obrázků, které jim pomáhají zapamatovat si slovní zásobu. Děti se učí hravou formou pomocí písniček, básniček, různých soutěží, poslechem cizojazyčného textu a zpětným opakováním. Na místo diktátů ty nejmenší děti malují. Důležité je v dětech probudit chuť do dalšího učení a odstranit bariéru mezi dvěma odlišnými jazyky. Od prvních hodin mluvíme na děti cizím jazykem.

Máme je rádi a chválíme je 🙂

Kurzy pro dospělé

– 1 x 60 minut týdně
– 2 x 60 minut týdně
– 1 x 90 minut týdně

– v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách
– jazykové kurzy ve všech úrovních (od začátečníků až po pokročilé)
– možnost vzdělávat se i o prázdninách (víkendové a intenzivní kurzy)
– skupinová výuka (4-8 studentů), po dohodě možnost individuální přípravy
– příprava ke zkouškám (maturita, státní zkoušky, FCE, …)

Jste úplní začátečníci a máte strach začít? Stále začínáte, nebo jste se kdysi učili a nevíte kde navázat? Chybí Vám konverzace? Rádi byste se připravili ke zkouškám? Každému z Vás můžeme nabídnout ten správný kurz.

Jsme laskaví a chválíme Vás 🙂

Firemní kurzy

Kurzy probíhají v prostorách školy v centru Dobříše nebo na základě požadavku klienta přímo ve firmě. Výuka je možná v průběhu celého dne (7.00 – 20.30), po dohodě také během letních prázdnin.

Kurzy jsou individuální nebo skupinové, připravené dle přání a potřeb studentů, kteří před začátkem kurzu absolvují vstupní (ústní i písemný) test a podle výsledků jsou zařazeni do příslušného kurzu vhodné jazykové úrovně. Dle přání studentů zvolíme také učebnici a osnovu kurzu.

Během kurzu provádíme pravidelné testování dosažených znalostí zaměstnanců a výsledky poskytujeme vedení firmy.

Při výuce nepoužíváme pouze učebnici, ale i další doplňkové materiály, aby se studenti naučili v cizím jazyce rychle reagovat a myslet, diskutuje se na různá témata. Jedním z hlavních cílů výuky je naučit studenty mluvit a myslet v cizím jazyce a zbavit je ostychu se v cizím jazyce vyjádřit.

Termíny kurzů

Termíny a rozvrh skupinových kurzů  nejsou k dispozici, protože se vždy domlouvají začátkem září, dle možností učitele i studentů, dle školních rozvrhů dětí.

Kurzy ve školním roce 2023-2024

Pokud máte zájem, kontaktujte nás již koncem srpna nebo začátkem září, emailem, telefonicky nebo osobně při zápisu do kurzů, který probíhá od 4.9. do 6.9.2023 vždy od 13h do 17h. Kurzy začínají 18.9.2023.

Rezervace